Söwda kardy

Biz barada

"ÝAŞYL DÜNÝÄ MAHABAT" kompaniýamyz dürli hyzmatlary hödürleýär:
• Mahabaty ownuk, skroller, asfalt belgisi, çyra gutusyna ýerleşdirmek
• Üç ölçegli harplary, bildiriş tagtalaryny, mahabat stendlerini, ösüş görkezijilerini öndürmek
• Sergi stendleriniň dizaýny, şeýle hem aç-açan wakalar
• Uly formatda çap etmek (bannerler, stikerler, kanwas, surat kagyzy)
• Panelleri, maglumat plitalaryny, stendleri öndürmek
• Dizaýner hyzmatlary
• Akril we forex (PVC-plastmassa) önümler
• Faner we MDF önümleri
• Logotipiňiz bilen sagat ýasamak
• Lazer we gerbera kesmek hyzmaty
• Derini nagyşlamak we nagyşlamak
• Lenta, tiketka, ýazgylary, ululygy logo bilen

EXPIRATION DATE

3 Günden

Different types of materials

Uly saýlaw

10 Years in Production

Great experience behind you

Näme üçin bizi saýlamaly?

Üstünliklerimiz:

• DETAIL ÜNS BERMEK. Kompaniýamyzyň hünärmenleri, mahabatyň ösüşiniň, öndürilmeginiň we gurulmagynyň ähli inçeliklerini bilýärler, bu size netijeli netijäniň kepilligini berýär.

• HI-TECH. Siz ýokary hilli önüm alarsyňyz we wagt tygşytlarsyňyz, sebäbi häzirki zaman enjamlaryny ulanýarys, mahabat önümçilik tehnologiýalaryny yzygiderli täzeläp durýarys.

• HÜNÄRMENTÇILIK. Ylalaşyklarymyzyň hiline we wagtynda ýerine ýetirilmegine hemişe arkaýyn we ynamly bolarsyňyz, sebäbi kompaniýamyzyň abraýyna sarpa goýýarys. Üstünlikli iş gurmaga kömek edýäris!

Hyzmatdaşlar

Tracmax
Sieneca
Altyn Billiard Club
Merw
Ak Ýaýla
Karaca
Miras
Hasar
Dürli mebel
Parfum Plaza
Ulag Exh
Ariston
Fondital
Akar
Nusay
Ak Jaý Prifessional
Röwşen aýakgaplary
Daluw
Schafer
Jeýtun
Gala
Bedew
Türkmen Poçta
Ýaşyl Dünýä Güller
Turkmen Telekom
Dogtas exclusive
Lova sleep
TM CELL
AŞTU
Saraý
Işgär
Işgar01
Crystal Resto Club