Ýaşyl Dünýä Güller

ELTIP BERME :

Eltip berme 9-dan 21.00 aralykda siziň islän wagtyňyzda amala aşyrylýar. Biz harytymyzyň hilini kepildigini we eltip berme wagtynda amalaşyrmgyny güwa geçýäris.

Aşgabat şäher içinde eltip bermesi - MUGT

Daşary ýurtdan gelýän sargytlary telefon belgiden kabul edýäris: +993 12 36 11 22

TÖLEG GÖRNÜŞLERI :

  • Eltip berilende nagt töleg
  • Nagtdäl töleg
  • Öňünden töleg

HABARLAŞMAK ÜÇIN :

Magtymguly şaýoly 124 , Aşgabat, 744001 Türkmenistan

Telefon: (+99312) 361122

E-mail: info@yashyldunya.com